Tamroni makrofoto konkurss

Üldtingimused

1. Konkursi kestvus 1. juuni - 30. juuni 2011.


2. Konkurss toimub www.snap.ee keskkonnas.


3. Võistlusel osalemiseks tuleb luua Snap.ee keskkonda endale kasutaja ning laadida fotovõistluse mooduli kaudu võistlustöö(d) üles.


4. Osaleda võivad kõik inimesed fotodega, mis vastavad makrofoto nõuetele või piltidega, mis liigituvad lähikaader fotode hulka.


5. Osalemine on tasuta.


6. Osaleda ei või võistluse korraldamisega seotud ettevõtte töötajad ja korraldamisega seotud isikud.


7. Iga autor võib esitada kuni 3 tööd.


8. Korraldajatel on õigus kasutada võistlusel osalevaid töid tasuta koos autori nimega fotovõistlusega seonduvates trükistes ning meedias.


9. Pildi saatja garanteerib ja vastutab, et kõik pildi autoriõigused kuuluvad talle.


10. Tööde esitamise lõpptähtaeg on 30. juuni 2011 (k.a).


11. Pilte hindab 3-liikmeline fotograafidest koosnev žürii.


12. Kõiki võistlusele esitatud töid saab hinnata ka publik, et selgitada välja publikulemmik. Hindamiseks peab Snap.ee keskkonda sisse logima. Publiku lemmiku hääletus 1.juuli – 15. juuli 2011.


13. Võidutööd kuulutatakse välja 11. juuli 2011. Publiku lemmik kuulutatakse välja 15. juulil 2011

 

Nõudmised võistlustööle

1. Tööd tuleb esitada digitaalselt www.snap.ee keskkonnas ja pildid peavad vastama Snap.ee keskkonna nõuetele.


2. Esitatud töö pikem külg peab olema vähemalt 2000 pikslit (st. kui tegu on 2:3 proportsioonis fotoga on väikseim lubatud mõõt 2000x1333, kui tegu on ruudu formaadiga siis 2000x2000 pikslit jne.)


3. Fotod võivad olla pildistatud digitaalselt või filmilt digitaliseeritud.


4. Tööd esitatakse JPEG formaadis, soovitatavalt sRGB värviruumis.


5. Lubatud on arvutitöötlus hea maitse piires.


6. Fotodele ei ole lubatud arvutis lisada tekste ega raame.


7. Žüriil on õigus nõudmistele mittevastavad fotod võistluselt eemaldada.


8. Küsimuste kerkimisel on võistluse korraldajal õigus küsida autorilt foto algfaile või teisi duubleid samast võttekohast.


9. Administraator jätab endale õiguse kahtlase, organiseeritud tegevuse puhul eemaldada korrarikkujast kasutaja ja tema jagatud hääled.

 

Auhinnad

I koht: 1500 euro eest Tamroni tooteid Photopointilt

II koht:  1000 euro eest Tamroni tooteid Photopointilt

III koht: koht 500 euro eest Tamroni tooteid Photopointilt

Publiku lemmik internetihääletusel: 200 euro eest kaupa Photopointist.

Auhindu ei saa välja võtta rahas.


Täiendavad küsimused: info@photopoint.ee märksõnaga „Tamron makrofoto“ või telefonil : +372 733 7700